För bästa möjliga frakt så skickas allt material utan att monteras.
Så även om monteringen är enkel så är det många delar, så här kommer lite förklaring på delarna och bilder på hur de sitter ihop.

 

HOOPS

 Hoopen består av en ram och en båge.
 

 

 

 

 Rördelar till en hoop


Ett bottenrör, i den fäster du kopplingarna.
2 sidorör, i dem trycker man ner bågen
2 stödben, som gör att hoopen kan stå upprätt

 

Montera så de inte vrider sig
Rören kan limmas fast i kopplingarna så hoopen blir stabil.
Men limma inte stödbenen, du kanske vill frakta den en dag, då tar den stor plats om du inte kan ta bort stödbenen.

Du kan också tejpa i änden på röret, sen trycker du in den i kopplingen. Kopplingarna är lite svagt konformade inuti för att klämma åt ordentligt. Personligen tycker jag att en bit tejp fungerar jättebra. Lägg tejpen inifrån röret och ut över kanten. Då trycker du inte bort tejpen när du sätter på kopplingen. 

Både kopplingar och rör kan variera en halv mm i omkrets. Ibland räcker vanlig tunn skrivbordstejp, ibland kan eltejp eller silvertejp vara bättre. 

Ett tips när du limmar eller tejpar:
Alla rör har text, olika beteckningar. När du limmar se till att du vänder texten neråt. Då ser det bättre ut för ögat. 

Skruva ihop rören för att få dem extra stabila
Från juli månad är alla kopplingar till hoopsen förborrade och skruv skickas med. Har du beställt före juli månad behöver du tyvärr borra hål i kopplingarna och köpa skruv. 

 

 

STAKET
Staketet består av ett övre rör och ett undre rör samt två sidorör. Och förstås stödben.
Sätt på kopplingarna på rören, båda 90 graders böjarna på den övre och 4-vägskopplingarna på den undre, där även stödben ska i sen, och trä dem sedan genom staketets maskor. När du trätt i alla rör monterar du ihop dem.
OBS! Vi skickar med lite längre nät än det behövs, så klipp bort överflödet när du passat in alla rör.

 

 

Ett färdigt staket, överfödet av nätet är bortklippt.

Även när du monterar staket ska du vända texten nedåt på det undre och övre röret om det är text på dem. På sidorören vänder du ev text inåt mitten. 

 

Våra rör är splitterfria, halogenfria och återvinningsbara! 
De håller från -25º till +60º (minst). Att tänka på är att plast ändå är lite känsligt i stark kyla, men du kan utan problem använda dem utomhus vintertid. 

 

Tips!
Plaströr är lätta. Blåser det ute vippar de lätt. Det medföljer en jordankare till varje hoop. Men det kan vara bra att köpa till några jordankare extra.
Du kan också göra sandsäckar att lägga på på stödbenen så den står still. Inomhus går det inte använda jordankare. 
Du kan också fylla rören med sand så hela ramen blir tyngre. Även staketets ram kan fyllas med sand. 

 

Montera bottenlös tunnel

Sätt ihop ramen enligt bilden
Hörnkopplingarna ska sitta i varje hörn och 3-vägskopplingarna ska vara 3 på varje sida.

Sätt fast de resterande långa rören i alla kopplingar.

Öppna kardborrebanden på tyget, lägg tyget över rören och sätt fast tyget med kardborrebanden.